Επίσκεψη στον ΗΡΩΝ στην Θήβα

Transition from traditional to FM models
17/04/2019
27th EFMC 2019 in Dublin
25/07/2019
Transition from traditional to FM models
17/04/2019
27th EFMC 2019 in Dublin
25/07/2019

Επίσκεψη στον ΗΡΩΝ στην Θήβα!

Μέλη του HFMA είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Τρίτη 4/6 τον σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής & Φυσικού αερίου της ΗΡΩΝ στη Θήβα. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της HERON ξενάγησαν τα μέλη του HFMA στα κρίσιμα μέρη της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφοντας τις προκλήσεις ολόκληρης της λειτουργίας και της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Στο τέλος της ξενάγησης, ο Γιώργος Δανιόλος προσέφερε ένα ελαφρύ γεύμα στους συμμετέχοντες.