Τι είναι το FM Days

Το Facility Management συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των επιχειρήσεων ή οργανισμών και οδηγεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των απαιτούμενων οικονομικών και λοιπών πόρων κάθε επιχείρησης.

Ιδρυτικά μέλη του αποτελούν 22 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Facility Management που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και απασχολούν περισσότερους από 10.000 εργαζομένους.

Κατά την διάρκεια των συνεδρίων FM Day πρoβάλλονται, συζητιούνται και προωθούνται θέματα που αφορούν τόσο το Facility Management, τις υπηρεσίες που προσφέρει αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της αποτελεσματικής και σύγχρονης διαχείρισης εγκαταστάσεων στην αειφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών και φορέων του Δημοσίου όσο και τη σημαντική συνεισφορά όλου του ραγδαία αναπτυσσόμενου αυτού κλάδου στην σύγχρονη ελληνική αγορά.

Στα συνέδρια FM Day, τα οποία λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα, συμμετέχουν 200 άτομα, εκπρόσωποι και στελέχη μεγάλων εταιρειών τόσο του χώρου του Facility Management όσο και άλλων επιχειρήσεων (μέλη, μη μέλη Σωματείου, πολιτικοί παράγοντες και επιχειρηματικοί παράγοντες της χώρας).