Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοϊδρυθέντος Ελληνικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων, με τίτλο «Hellenic Facility Management Association» (HFMA).

Ιδρυτικά μέλη του αποτελούν 22 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Facility Management που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και απασχολούν περισσότερους από 10.000 εργαζομένους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του HFMA αποτελείται από τους:

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Αλιβιζάτος

REDEX


Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αντιπρόεδρος

Μπουλάτ Νικόλαος

DIMAND REAL ESTATE & SERVICES SRL


Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Αντιπρόεδρος

Σεχρεμέλη Μάντη

UNISON


Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Προώθησης & Εκδηλώσεων

Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Γιαπλές

LABOLAGET


Υπεύθυνος Υπηρεσιών για τα μέλη του σωματείου και ομάδων “Ειδικών Ενδιαφερόντων” & Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Γενικός Γραμματέας

Προκόπης Μήσσιας

CORDIA A.E.


Γενικός Γραμματέας

Ταμίας

Ηλίας Ρεντζεπέρης

ΥΑΔΕΣ FS Α.Ε.


Ταμίας