Διοικητικό Συμβούλιο HFMA

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοϊδρυθέντος Ελληνικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων, με τίτλο «Hellenic Facility Management Association» (HFMA).

Ιδρυτικά μέλη του αποτελούν 22 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Facility Management που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και απασχολούν περισσότερους από 10.000 εργαζομένους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του HFMA αποτελείται από τους:

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Στέλιος Κουράτολος

Engie Hellas


Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Φαρλέκας

Manifest


Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Προώθησης και Εκδηλώσεων

Αντιπρόεδρος

Ευτύχιος Τριανταφυλλίδης

PRADERA


Υπεύθυνος Υπηρεσιών για τα Μέλη του Σωματείου και Ομάδων Ειδικών Ενδιαφερόντων

Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Καβουλάκος

PLM Hellas


Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Γιαπλές

LABOLAGET


Γενικός Γραμματέας

Ταμίας

Φωτεινή Σπύρου

Unison Facility Services


Ταμίας