Κύριοι,

σας γνωρίζω ότι καλύπτω τις απαραίτητες προϋποθέσεις για εγγραφή στo HFMA και αποδέχομαι τα άρθρα του καταστατικού όπως αναφέρονται στην σχετική ιστοσελίδα και επιθυμώ να γίνω μέλος του.

Παρακαλώ να φροντίσετε για την προώθηση της εγγραφής.
Η οριστικοποίηση της εγγραφής μου θα γίνει με τη γνωστοποίηση σε μένα σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και την καταβολή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής σε τραπεζικό λογαριασμό του HFMA.

Επίθετο

Όνομα

Επίθετο (Λατινικά)

Όνομα (Λατινικά)

Εταιρεία

Θέση στην εταιρεία

Τηλέφωνο

Κινητό (προαιρετικό)

Στοιχεία Σύνδεσης

E-mail

Κωδικός

Επαλήθευση κωδικού

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία (Επωνυμία, νομική μορφή)

Δραστηριότητα

Κύριος μέτοχος

Διεύθυνση (Διεύθυνση, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη)

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Τηλέφωνο

Fax

Ιστοσελίδα (http://www.mysite.gr)

Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση της Εταιρείας για ΤιμολόγησηΧρησιμοποιήστε τη διεύθυνση του Μέλους για Τιμολόγηση

Δηλώνω ότι:

Συμπληρώστε εδώ αυτό που εμφανίζεται παρακάτω στην εικόνα
captcha