Κάθε επιχείρηση αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού, του χρόνου και των χρημάτων της
σε υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το βασικό αντικείμενό της,
αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και το οικονομικό ρίσκο που αυτές έχουν.
Τέτοιες υπηρεσίες είναι το τηλεφωνικό κέντρο, η φύλαξη, η τεχνική συντήρηση του χώρου, η εστίαση κλπ.

Με τον όρο Facility Management ορίζουμε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών (Facility Management)
που συνδυάζει όλες τις προαναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες σαν μια λύση.

Για την καλύτερη οργάνωση των παραπάνω εργασιών, προτείνεται η δημιουργία της θέσης του Facilitator,
ο οποίος είναι υπέυθυνος για τον συντονισμό των υπηρεσιών και την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Δείτε τα 11 βασικά στοιχεία Management ενός Facilitator.

Επικοινωνία
Ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης και Επιχειρησιακής Συνέχειας
Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομική Διαχείριση
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ηγεσία και Στρατηγική
Λειτουργία και Συντήρηση
Διαχείριση Έργων
Διασφάλιση Ποιότητας
Tεχνογνωσία
Διαχείριση Ακινήτων