Αναπροσαρμογή Κατώτατου Μισθού

19th Prodexpo, 1-2 Nov 2018
12/10/2018
Transition from traditional to FM models
17/04/2019

Αγαπητά Μέλη, Αγαπητοί Πελάτες,

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, νομοθετήθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό 11%, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Το Σωματείο μας, συμμορφούμενο με την εργατική νομοθεσία, παρακαλεί άμεσα τα μέλη και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω κλάδους για την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των μισθών των εργαζομένων τους και αντίστοιχα της τιμολογιακής πολιτικής προς τους πελάτες τους.

Όπως βρείτε συνημμένα την σχετική επίσημη επιστολή του HFMA,

 

 

 

καθώς και το σχετικό ΦΕΚ.