Αναπροσαρμογή Κατώτατου Μισθού

By February 12, 2019News

Αγαπητά Μέλη, Αγαπητοί Πελάτες,

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, νομοθετήθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό 11%, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Το Σωματείο μας, συμμορφούμενο με την εργατική νομοθεσία, παρακαλεί άμεσα τα μέλη και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω κλάδους για την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των μισθών των εργαζομένων τους και αντίστοιχα της τιμολογιακής πολιτικής προς τους πελάτες τους.

Όπως βρείτε συνημμένα την σχετική επίσημη επιστολή του HFMA,

 

 

 

καθώς και το σχετικό ΦΕΚ.