Ο κος Αλιβιζάτος είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Redex Α.Ε., εταιρίας του Ομίλου Κοπελούζου που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο Κατασκευών, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Facility Management.

Έχει διατελέσει για 4 έτη Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Hellenic Facility Management Association – HFMA), είναι ιδρυτικό μέλος αυτού καθώς και EuroFM Ambassador για την Ελλάδα. Την τρέχουσα περίοδο έχει αναλάβει τα καθήκοντα Αντιπροέδρου Δ.Σ. υπεύθυνου για θέματα εκπαίδευσης & κατάρτισης.

Από το 2003 έως το 2006 εργάστηκε ως Project Manager και Operations Analyst στην εταιρία DHL Hellas. Από το 2006 έως το 2009 κατείχε τη θέση του Property Manager στον Όμιλο Κοπελούζου. Το 2009 μετακινήθηκε εσωτερικά του Ομίλου στην εταιρία Redex ως Finance & Operations Manager όπου το 2011 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή αυτής.

Ο κος Αλιβιζάτος είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Management με ειδίκευση στα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Bath.

Είναι αναπληρωματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και συμμετείχε στο Kappa Initiative.

Έχει γράψει άρθρα σχετικά με το Facility Management, συμμετέχει σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά συνέδρια ως ομιλητής ή συντονιστής πάνελ και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης επιχειρηματικών βραβείων.

Το 2018 αναγνωρίστηκε επίσης από το EuroFM με τον τίτλο του Πρεσβευτή EuroFM στην Ελλάδα.