2 νέα μέλη στο σωματείο!

Eπίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
24/11/2017
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο HFMA
13/03/2018

Καοσορίζουμε 2 νέα μέλη στο σωματείο!

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε το αίτημα της Module FM, καλωσορίζοντας το νέο μέλος και ευχαριστώντας τον  Γενικό Διευθυντή Κο Κωνσταντίνο Τσούμπο.

 

 

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε το αίτημα της εταιρείας ERGATIKA SA, καλωσορίζοντας το νέο μέλος και ευχαριστώντας τον Γενικό Διευθυντή Κο Κωνσταντίνο Κιούση.