Εργασιακό Κόστος στον τομέα της Φύλαξης

Λόγω μεμονωμένων παρατυπιών που εμφανίστηκαν στην αγορά της Φύλαξης, το Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων συνέστησε Επιτροπή για το Εργασιακό Κόστος στον Τομέα του Φύλαξης.

Παρακάτω το συνοπτικό πόρισμα της επιτροπής αναφορικά με τα ελάχιστα κόστη βάση Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) στην οποία υπάγονται όλες οι ειδικότητες που απασχολούνται στην υπηρεσία της φύλαξης του Facility Management.