Εργασιακό Κόστος στον τομέα του Καθαρισμού.

Λόγω μεμονωμένων παρατυπιών που εμφανίστηκαν στην αγορά του καθαρισμού, το Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων συνέστησε Επιτροπή για το Εργασιακό Κόστος στον Τομέα του Καθαρισμού.

Παρακάτω το συνοπτικό πόρισμα της επιτροπής αναφορικά με τα ελάχιστα κόστη βάση Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) στην οποία υπάγονται όλες οι ειδικότητες που απασχολούνται στην υπηρεσία του καθαρισμού του Facility Management.