Μάντη Σεχρεμέλη

Σπούδασα Χημικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στην  βιομηχανία στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας ως υπεύθυνη ποιότητας. Στη συνέχεια εργάστηκα στην Henkel-Ecolab στον κλάδο των Επαγγελματικών χημικών προϊόντων καθαρισμού ως Product Manager.

Αυτή ήταν η αρχή της γνώσης γύρω από τις υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού  η οποία με οδήγησε στην συνέχεια  να δραστηριοποιηθώ στην καριέρα μου στον κλάδο του FM ξεκινώντας τον Ιούνιο 2000 να εργάζομαι στην ISS Facility Services. Στην ISS  είχα την ευκαιρία να διαχειριστώ ολοκληρωμένα FM συμβόλαια σε global έργα. Παρέμεινα 16 χρόνια  αναλαμβάνοντας θέσεις υψηλής ευθύνης, ενώ από το 2011 κατείχα την θέση της IFS Director, αποτελώντας και μέλος της Ομάδας Διοίκησης .

Παρέμεινα στον κλάδο από το 2017 έως και το 2021  στη Manifest Services, αναλαμβάνοντας το τμήμα πωλήσεων ως Business Development Director & επέστρεψα στην ομάδα της UNISON  & αποκλειστικό συνεργάτη της ISS  στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2022 ως Operations Director Private Sector.

Στα 20 και πλέον χρόνια της καριέρας μου στον κλάδο έχω αποκτήσει τεχνογνωσία σε Facilities Management & Project Management .