Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Υπεύθυνους Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

E-Learning Courses Μάιος – Ιούνιος ΄24

Σε Ποιους Απευθύνεται

Σε Υπεύθυνους Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Experts) όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες να διαχειρίζονται με τυποποιημένο και αποτελεσματικό τρόπο τις εγκαταστάσεις που τους εμπιστεύονται.

Η εν λόγω πιστοποίηση επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να αποδείξουν -μέσω εξετάσεων- την επάρκειά τους, με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο, μέσα από μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία.

Στόχοι

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μία ολιστική προσέγγιση πιστοποιημένης εκπαίδευσης στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Τι είναι το Facility management
 • Ποιες είναι οι Υπηρεσίες του FM hard και soft
 • Τι ζητά ο πελάτης από τον Facility Manager (FM) και τι πρέπει να ζητά ο FM από τον πελάτη για να πετύχει τους στόχους του
 • Ποιες είναι οι νομικές απαιτήσεις και κίνδυνοι
 • Πώς γίνεται σωστά η συντήρηση εγκαταστάσεων
 • Πώς γίνεται η κατάρτιση και ο έλεγχος του σχετικού Προϋπολογισμού ευθύνης PM
 • Τη διαχείριση Service level agreements (SLAs)
 • Ποιοι είναι οι κύριοι Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs)
 • Πώς να κάνεις διαπραγματεύσεις, επικοινωνία και διαχείριση παραπόνων
 • Τα σημαντικά σημεία στις Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Τα σημαντικά σημεία στις Υπηρεσίες Φύλαξης – Ιδιωτική Ασφάλεια

Τρόποι Εκπαίδευσης

E-Learning – GEP ACADEMY

Πιστοποιητικό Γνώσεων

Οι συμμετέχοντες, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 προκειμένου να πιστοποιηθούν ως Υπεύθυνοι Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Experts)

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από την GEP – Υπό την Αιγίδα του Hellenic Facility Management Association.