Βασικές Αρχές Facility Management

28 Απριλίου, 2020 09:00 – 17:00

Σε Ποιους Απευθύνεται

Σε Facility Managers όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Σκοπός

Να διαχειρίζεσαι με τυποποιημένο και αποτελεσματικό τρόπο τις εγκαταστάσεις που πελάτες σου εμπιστεύονται.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

 • Τι είναι το Facility management
 • Ποιες είναι οι Υπηρεσίες του FM hard και soft
 • Τι ζητά ο πελάτης από τον Facility Manager (FM) και τι πρέπει να ζητά ο FM από
 • τον πελάτη για να πετύχει τους στόχους του
 • Ποιες είναι οι νομικές απαιτήσεις και κίνδυνοι
 • Πώς γίνεται σωστά η συντήρηση εγκαταστάσεων
 • Πώς γίνεται η κατάρτιση και ο έλεγχος του σχετικού Προϋπολογισμού ευθύνης PM
 • Τη διαχείριση Service level agreements (SLAs)
 • Ποιοι είναι οι ύριοι Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs)
 • Πώς να κάνεις διαπραγματεύσεις, επικοινωνία και διαχείριση παραπόνων
 • Τα σημαντικά σημεία στις Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Τα σημαντικά σημεία στις Υπηρεσίες Φύλαξης – Ιδιωτική Ασφάλεια

Τρόποι Εκπαίδευσης

παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από την GEP – Υπό την Αιγίδα του Hellenic Facility Management Association.