Το HFMA είναι ο σύνδεσμος των επαγγελματιών του Facility Management, που στόχο έχει την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του κλάδου.

Η συμμετοχή στο ΗFMA παρέχει ειδικά προνόμια για τα μέλη της όπως επαγγελματική δικτύωση και πιστοποίηση, εκπαίδευση και σημαντικές εκπτώσεις σε εκδόσεις και εκδηλώσεις.

Το HFMA μπορεί να σας βοηθήσει ώστε:

• Να αναβαθμιστουν οι επαγγελματικές σας ικανότητες
• Να βελτιωθεί η απόδοση των εγκαταστάσεων σας
• Να βρίσκεστε πάντα στην αιχμή των εξελίξεων
• Να διαφοροποιήσετε το επαγγελματικό σας προφίλ

Δείτε πως μπορείτε να αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Για την εγγραφή το υποψήφιο μέλος πρέπει να κάνει αίτηση εγγραφής στο HFMA και να αποδεχθεί τα Άρθρα του Καταστατικού.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο κρίνει αν καλύπτονται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό και αποφασίζει για την ένταξη του/της υποψήφιου/ας στη δύναμη του HFMA.

Η απόφαση κοινοποιείται στο υποψήφιο μέλος το οποίο γίνεται Μέλος από την ημέρα Συνεδρίασης του Δ.Σ. κατά την οποία εγκρίθηκε η εισδοχή.

Μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής το νέο μέλος πρέπει να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τo Σωματείο καταβάλλοντας στο λογαριασμό του HFMA τα παρακάτω ποσά ανάλογα με την κατηγορία μέλους εφ’ άπαξ.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

• Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πιστοποίησης και εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο του Facility Management.
• Η συζήτηση και εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα του κλάδου, η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον δημόσιων αρχών προκειμένου τα προβλήματα αυτά να γνωστοποιούνται και να επιλύονται.
• Η αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών για τον κλάδο και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς και η συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο και η ορθή παρουσίαση και υποστήριξη των θέσεων των μελών του Σωματείου σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρωτοβουλία που επηρεάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου.
• Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου του Facility Management στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης/οργανισμού καθώς επίσης και στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.
• Η δημιουργία και η εφαρμογή κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των απασχολουμένων στη Ελλάδα στο χώρο του Facility Management.
• Η επιστημονική, υποστήριξη των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα, στο χώρο του Facility Management.
• Να λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης για τους διευθυντές εγκαταστάσεων αλλά και όλους όσους εμπλέκονται στη διαχείριση εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του εμπορίου, της βιομηχανίας, της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, της υγειονομικής υπηρεσίας, της εκπαίδευσης, του μη κυβερνητικού τομέα  και των εθελοντικών οργανώσεων και κάθε άλλου.
• Να λειτουργεί ως τεχνικός και εκπαιδευτικός φορέας,  για τη δημόσια διάδοση των τεχνικών πληροφοριών του κλάδου του Facility Management
• Να αιτείται, υλοποιεί και συμμετέχει σε πάσης φύσεως προγράμματα και χρηματοδοτήσεις των Δήμων, των Περιφερειών, του Ελληνικού Κράτους , της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία θα αντλεί οικονομικούς πόρους για την πραγμάτωση των σκοπών του.
• Η προώθηση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Σωματείου.

Γίνετε μέλος της HFMA τώρα! εγγραφη