Γιατί είναι τόσο σημαντικό το Facility Management για τις επιχειρήσεις;

Οι εταιρείες εγκαθίστανται σε όλο και μεγαλύτερα και πολύπλοκα κτίρια χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία για τον έλεγχό τους. Το Facilities management είναι καθοριστικός παράγοντας στην εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης.

Μια υπεύθυνη εταιρεία Facility Managment, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να μειώσει το κόστος λειτουργίας της από την πρώτη κιόλας μέρα, αναλαμβάνοντας όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και εφαρμόζοντας οικονομίες κλίμακος. Παράλληλα με την εμπειρία του προσωπικού που διαθέτει, μπορεί να εγγυηθεί την απροβλημάτιστη λειτουργία  των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ώστε να επικεντρωθεί στο αντικείμενό της.
Είναι ένας παράγοντας διαφοροποίησης που μπορεί να δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν πελάτη.

Οι τελευταίες τάσεις δείχνουν ότι μία υπεύθυνη εταιρεία Facility Management μπορεί να προσθέσει αξία στους πελάτες της μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης, βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας και του στρατηγικού σχεδιασμού.

Τί ρόλο παίζουν οι εταιρείες FM στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος;

Μια εταιρεία Facility management οφείλει να επιδίδεται στις βέλτιστες πρακτικές για την αειφορία όποτε είναι δυνατόν προκειμένου να εξασφαλίσει εργασίες ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτό πραγματοποιείται μέσω των πολιτικών, των διαδικασιών και των πρωτοβουλιών που εφαρμόζει, όπως η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της επιχείρισης, η αντιστάθμιση των ρύπων, η ανακύκλωση κ.α.